Background Image

Inspiratie

Contact
Author
Roelf Kampinga

Founder

Meer bewegen op de werkvloer
Geplaatst op: 19 april 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht hoeveel we bewegen op het
werk. Dat is niet zo veel. Een fulltime medewerker zit gemiddeld ruim vier uur achter zijn
computer. In de informatie- en communicatiesector is het gemiddeld aantal uren dat men
achter de computer zit het hoogst: 6,9 uur per werkdag. De financiële dienstverlening is met
6,5 uur een goede tweede. In werkelijkheid zitten we nog langer stil, want ook thuis brengen
we veel tijd zittend door. Het aantal ‘zittende’ uren komt in totaal al gauw op zo’n 10 uur per
dag.

Diabetes
Weinig bewegen kan leiden tot diabetes. In 2025 kan het aantal diabetespatiënten oplopen
tot zo’n 1,3 miljoen. Om de groei tegen te gaan kunnen werkgevers beweging stimuleren.

Doe volgend jaar mee aan de Nationale Traploopweek om werknemers te stimuleren
de trap te nemen in plaats van de lift.

Afgelopen week deden aan de Traploopweek slechts zo’n 300 organisaties mee. Jammer,
want het stimuleren van traplopen bij werknemers heeft na twaalf weken al een positief effect
op de fitheid, het gewicht en de bloeddruk.

Tips
U kunt als werkgever veel doen om bewegen op de werkvloer te stimuleren. Wij geven u
acht tips:

1.      Zorg dat werknemers bewuster worden van de positieve effecten van meer beweging.
2.      Vergader eens wat vaker staand. Bijkomend voordeel: de vergaderingen zullen veel sneller
         verlopen, waardoor u minder tijd kwijt bent met vergaderen.
3.      Schaf zit-sta-tafels of bureaufietsen (hometrainers in de vorm van een bureaustoel) aan.
4.      Plak bij de liften stickers om werknemers op te roepen om de trap te nemen.
5.      Maak trappenhuizen aantrekkelijker. Als ze leuk zijn ingericht met bijvoorbeeld planten en
         kunst, dan wordt het een prettigere plek om te lopen.
6.      Stimuleer wandelingen tijdens of na de lunch.
7.      Zorg dat de koffie en thee verder weg te vinden zijn. Hierdoor lopen mensen meer dan
         wanneer ze koffie en thee binnen handbereik hebben.
8.      U kunt ‘meer bewegen op de werkvloer’ opnemen in het vitaliteitsbeleid. Wilt u hier meer
         over weten? Neem dan gerust contact op met de adviseurs van Fitvitaal Service.

Breng uw organisatie in beweging. Veel succes, het loont!

Author
Karin

Sales

Hoe doet ’ie dat toch?
Geplaatst op: 19 april 2016

Een drukke baan met veel verantwoordelijkheid, opgroeiende kinderen, drie keer per week
sporten en ook nog eens de tijd weten te vinden om bij de plaatselijke voetbalvereniging een
rol als trainer te vervullen. Wat maakt het dat de één ogenschijnlijk alles tiptop in orde heeft
en de ander maar ternauwernood alle ballen in de lucht weet te houden? Waarom heeft de
één het gevoel ten volle te leven en de ander de indruk te worden geleefd? Hoe komt het dat
de één meer kan hebben en beter met druk kan omgaan dan de ander? Oftewel: ‘Hoe doet
’ie dat toch’?

Deze vraag komt bij velen van ons wel eens op en is niet zo makkelijk te beantwoorden. Er
spelen meerdere factoren een rol, zoals de sociale ondersteuning, de financiële situatie, life
events en het soort werk dat men doet (veel of weinig autonomie en regelmogelijkheden
bijvoorbeeld). Een heel belangrijke factor ligt echter in en bij jezelf. Degene die al die ballen
keurig in de lucht weet te houden, bezit bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Enkele
daarvan wil ik hier graag noemen.

Een van die persoonlijkheidskenmerken is bijvoorbeeld een positieve kijk op het leven en
goed kunnen relativeren. Door te relativeren – wat overigens iets heel anders is dan
onverschillig zijn – ervaar je gebeurtenissen minder snel als stressvol.

Ook de manier waarop je naar een situatie kijkt is bepalend. De slachtofferrol, ken je die?
Alles buiten jezelf plaatsen, het overkomt je allemaal en het ligt allemaal aan de wereld om je
heen. Deze insteek geeft je het gevoel dat het leven niet maakbaar is, dat het je volledig
overkomt. Dit is maar ten dele waar. We noemen dat een externe kijk of een externe locus of
control. Een kijk die veel meer vanuit jezelf komt, interne locus of control genoemd, geeft je
meer controle over je eigen leven. Mensen met deze kijk, richten hun blik eerst op zichzelf.
Zij vragen zich af: welke invloed heb ik zelf nog en wat kan ik zelf doen om de situatie te
veranderen en te verbeteren. Uit onderzoek (Wang et al., 2010) blijkt dat mensen met een
interne locus of control minder stress op hun werk ervaren en minder snel een burn out
krijgen.

Blog Article Figure

Maar stel je eens voor dat je het gevoel hebt dat je in jouw (nieuwe) werkfunctie niet genoeg ondersteuning krijgt vanuit jouw leidinggevende. Je bent zwemmende en krijgt geen feedback over wat wel en wat niet goed gaat. Natuurlijk kun je dan met het vingertje, wellicht geheel terecht, naar je leidinggevende wijzen. Hij of zij geeft tenslotte geen feedback en laat jou ‘zwemmen’. Maar helaas kun je het gedrag van je baas niet direct beïnvloeden. In plaats van stilzwijgend, wellicht wat mopperend, door te modderen, kun je het heft ook in eigen hand nemen en proactief zijn! Stap naar je leidinggevende en vraag wat hij of zij goed vindt gaan, maar ook wat nog beter kan of wat de verdere verwachtingen zijn. Door deze proactieve benadering vergroot je jouw eigen invloed.

Je hebt meer in de hand dan je zelf denkt. Dus kijk af en toe eens bewust naar energievretende situaties en vraag je af: wat kan ik zelf doen om de situatie te veranderen? Hoe kan ik proactief handelen, zodat ik meer controle krijg? En weet: zo nu en dan relativeren en bedenken wat het ergste is dat er kan gebeuren kan een heel geruststellend gevoel geven. Hoe vaker je dat doet, hoe beter je er in wordt, want… relativeren valt te leren!

Author
Barbara

Life Coach

Stress? Leer van de kreeft
Geplaatst op: 7 april 2016

Toen ik vriendin X vertelde dat ik een blog over werkstress ging schrijven, riep ze meteen:
“Schrijf over mij, ik heb stress!”. Het goede nieuws hiervan is dat ze er gemakkelijk over
praat en dat stress gelukkig steeds minder in de taboesfeer zit. Minder mooi is natuurlijk dat
zij stress ervaarde. Hoewel het de vraag is of dat zo erg is, maar hierover later meer.

Vriendin X heeft sinds enkele maanden een nieuwe functie als projectleider in een ICT-
omgeving. Hier heeft zij met teamleden te maken die, hoe zal ik het zeggen, andere types
zijn dan zij. De details zal ik buiten beschouwing laten, maar in de onderlinge communicatie -
ook óver de moeizame onderlinge communicatie - ging het tot het niveau van ‘mijn vrouw
begrijpt me ook al niet’. Ook binnen het bestuur van de sportvereniging waarin vriendin X zit,
verliep de samenwerking vaak niet soepel, waardoor ze al snel de wanhoop nabij was.

Daarnaast had en heeft ze in het woon-werkverkeer consequent te maken met lange files,
lukte het om diverse redenen niet om op tijd in bed te liggen, lag ze ’s nachts te piekeren,
werd het lastiger om gezond en regelmatig te eten en lukte het haar niet meer om op vrije
momenten van de bank af te komen en de televisie en social media even te laten voor wat
ze waren. Kortom, een complex geheel van factoren die haar de nodige stress bezorgden.

Toen kwam het moment dat ze besloot: zo kan het niet langer. Maar waar te beginnen?
Allereerst is ze naar de huisarts gegaan, waar ze door werd verwezen naar een POH-GGZ
om het piekeren eens nader te onderzoeken. Vervolgens ging ze het gesprek aan met haar
leidinggevende, wat inmiddels heeft geresulteerd in trainingen aan het gehele team over
onder meer teamrollen en samenwerking. Intussen ontving ze een persoonlijk kaartje van
haar leidinggevende: ‘Dank voor je inzet voor deze lastige klant, we zijn heel blij met je!’ Als
laatste stap besloot ze zich aan te melden voor de 90-days lifestyle-challenge die momenteel
nog steeds loopt. Wat de resultaten van dit alles zijn op de lange termijn, moet nog blijken.
Voor nu heeft ze in elk geval al mooie stappen gezet, die duidelijk zorgen voor een leven en
lijf in balans.

Het mooie is: ze groeit hierdoor en verrijkt haar leven hiermee. Dit is precies de les van de
kreeft; als de kreeft groeit, gaat zijn schelp steeds krapper zitten. Dan komt het moment dat
de kreeft zich dusdanig oncomfortabel voelt dat hij de schelp afgooit om een nieuwe, grotere
schelp te produceren. Dit proces herhaalt zich om de zoveel tijd.

Dus last van stress? Leer van de kreeft en laat het een stimulans zijn tot persoonlijke groei!
Fitvitaal Service helpt u graag om die groei, binnen uw organisatie en bij uw werknemers, te
bewerkstelligen met behulp van advies, training en coaching. Hopelijk tot binnenkort!

Author
Karin

Sales

Een buffer tegen stress
Geplaatst op: 29 maart 2016

Laat ik beginnen met zeggen dat stress hartstikke gezond is. Sterker nog, zonder stress waren wij hier nu niet meer geweest! Als onze voorouders bij het zien van een leeuw hadden gedacht: “Wat een lief beest, wat een mooie manen heeft hij, laat ik dat beest eens gaan aaien”, dan vermoed ik dat zij ten prooi waren gevallen aan deze hongerige leeuw.

Doordat ons stressmechanisme razend snel in werking wordt gesteld, bedenken we ons geen seconde en proberen we al rennend of klimmend in een boom de leeuw te snel of te slim af te zijn. Dat stressmechanisme wordt gestart met één druk op de stressknop. Deze zit in ons brein en wordt de amygdala genoemd. Zolang je deze knop niet indrukt, ervaar je iets niet als stress. Dat die knop bij gevaarlijke situaties behoort te werken, lijkt mij duidelijk. Maar aan het indrukken ervan zit wel een limiet en als die wordt overschreden dan levert dat allerlei klachten op.

Ons brein bevat daarom een stressfilter, een soort buffer. Dit filter bevindt zich aan de voorkant van het brein (de frontale kwab) en beoordeelt of een situatie stressvol is of dat het eigenlijk wel meevalt. Bij langdurige stress gaat dit filter minder goed werken: het beoordeelt steeds meer situaties als stressvol, oftewel de buffer laat steeds meer situaties door. En daar komt weer een druk op de knop, stress! De stressknop raakt overbelast en de bijnieren krijgen teveel seintjes om stresshormonen aan te maken.

Bijnieruitputting door de grote vraag vanuit het brein om stresshormonen aan te maken, is een van de mogelijke gevolgen van burn out in een laat stadium. Het gevolg: zelfs leuke situaties, die je vroeger als plezierig ervaarde, kun je nu als stressvol gaan zien. Die ene verjaardag waar je normaal naar uitkeek, daar zie je nu als een berg tegenop. Alle prikkels worden veel intenser ervaren. Bij burn out-klachten zien we vaak dat mensen drukte om hen heen slecht kunnen verdragen. Een angst- of paniekaanval op dat moment is dan ook geen uitzondering.

Blog Article Figure

Naast de stressbuffer in de voorkant van het brein, beschikken we ook nog over andere, externe, buffers. Een van die buffers is onze omgeving. Sociale steun, met name van collega’s en leidinggevende, is enorm belangrijk wat betreft stresspreventie en -reductie. Je verhaal kunnen doen, stoom afblazen bij een collega na een vervelend gesprek, als één team opereren bij een grote klus of een gezellig gesprek met een collega, het werkt allemaal bufferend tegen (werk)stress.

Het belang van een fijne werksfeer, een open cultuur en goede onderlinge verstandhoudingen is dan ook groot. Binnen sommige bedrijfsculturen kan of moet hier zelfs een flinke slag in gemaakt worden. De workshop Samenwerken biedt hiertoe dé mogelijkheid. Maar voor nu: het praatje bij de koffieautomaat, houd dat er vooral in!

Author
Roelf Kampinga

Founder

Bied u uw medewerkers een echt gezonde lunch?
Geplaatst op: 3 februari 2016

Het begin van een nieuw jaar is vaak het moment dat we weer wat meer aandacht gaan besteden aan gezonde eetgewoonten. Dit geldt voor de eigen voedingsgewoonten, maar ook voor die binnen een bedrijf. Biedt u uw medewerkers een echt gezonde lunch? Onderzoek heeft aangetoond dat een gezonde lunch zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit. Het is dus ook in uw eigen belang om even stil te staan bij de voeding binnen uw bedrijf.

De focus van veel werkgevers ligt nu vooral op stressreductie en mentale fitheid van werknemers. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan sport en bewegen, door middel van bijvoorbeeld bedrijfsfitness en sportdagen. Voeding wordt niet direct gekoppeld aan mentale fitheid, hier is dus zeker winst te behalen. Een topsporter eet gezond om goed te kunnen presteren. Een werknemer levert ‘bedrijfstopsport’ en moet zijn of haar lichaam daarom ook voeden met hoogwaardige eiwitten, vitaminen, mineralen, goede koolhydraten en de juiste vetten. Deze nutriënten zitten nauwelijks in bruin brood met kaas of worst, producten die het meest genuttigd worden als lunch. Dergelijke producten vullen wel, maar voeden niet. Ze zorgen voor een lagere productiviteit en minder werkplezier, omdat ze zwaar op de maag liggen of een bloedsuikerpiek veroorzaken, met alle gevolgen van dien (zoals minder energie, concentratieproblemen en stemmingswisselingen). En het appeltje na compenseert dit niet…

Groente, rauwkost, salades met suikervrije dressings, volkoren producten, vis en mager vlees bijvoorbeeld zijn producten die een prominentere plek zouden mogen krijgen binnen de bedrijfslunch. En denk bij salades niet alleen aan sla en tomaat, maar bijvoorbeeld ook aan spinazie en rucola met zongedroogde tomaatjes, kappetjes, olijven, feta en pijnboompitten. Heerlijk met een dressing van olijfolie, azijn en (verse) kruiden. Er zijn eindeloos veel combinaties te bedenken die lekker, gezond én voedzaam zijn. Ook smoothies met groenten zorgen snel voor nieuwe energie.

Blog Article Figure
Gezonder eten

Uw medewerkers zullen het waarderen, want twee van de drie werknemers zien graag een gezonder en gevarieerder aanbod. Aantrekkelijke producten in de kantine of lunchruimte maken het voor uw personeel ook verleidelijker om de werkplek te verlaten en daadwerkelijk te gaan lunchen. Het overslaan van de lunch is voor niemand goed en leidt gegarandeerd tot productieverlies. Door hun pauze te nemen kunnen uw medewerkers de informatie gedurende de rest van de dag een stuk beter opnemen en verwerken.

Bespreek eens met uw facilitair manager of direct met de cateraar wat er nog te verbeteren valt aan het lunchaanbod binnen uw organisatie. Er komen ook steeds meer lokale initiatieven die dagelijks een gezonde bedrijfslunch kunnen bezorgen. En maak uw medewerkers bewust van het zo belangrijke verschil tussen vullen en voeden. Fitvitaal Service ondersteunt u hier graag bij. Bel of mail ons gerust voor inspiratie of het uitwisselen van ideeën. De ervaring leert ons dat op dit gebied een grote mate van onwetendheid heerst. Hiermee heeft u tegelijk een gouden kans te pakken voor verhoging van de productiviteit binnen uw bedrijf en bevordering van het werkplezier bij uw personeel!
Bron: Onderzoek ‘Liefde gaat door de maag’ – TNS NIPO in opdracht van Veneca en stichting Sport & Zaken.

Author
Roelf Kampinga

Founder

Trainingen en professionele coaching
Geplaatst op: 25 januari 2016

De methode van Fitvitaal Service omvat een serie van op unieke wijze geïntegreerde trainingen, aangevuld met professionele coaching. Onze methode is beschikbaar voor zakelijke groepen (bij open inschrijving van ZZP-ers en of particulieren) en als persoonlijke coaching. Hierin staat het ‘five-stages-of-change’ centraal, een proces dat zich kenmerkt door vijf stappen van gedragsverandering. Door deze stappen te volgen en te realiseren, heeft onze methode een blijvende positieve impact op de leefstijl en de inzetbaarheid van de deelnemers, de medewerkers binnen uw organisatie.

In onze werkzaamheden worden wij begeleid door de Vrije Universiteit Amsterdam. Ons werkgebied is landelijk, waarbij we de ambitie hebben om ook internationaal te opereren.
Motto’s die wij naar buiten toe uitdragen zijn: ‘de best gebalanceerde energie uit jezelf halen’, ‘talent naar topvorm ontwikkelen’, ‘versterken van werkvermogen ofwel inzetbaarheid’ en ‘kostenreductie in bedrijfsvoering’.

Fitvitaal Service heeft een ruime ervaring, onder meer op het gebied van de zakelijke dienstverlening, binnen de publieke sector en wat betreft productiebedrijven. De kern van onze methode is het best te beschrijven als ‘het vitaliseren van medewerkers op de werkvloer’. Daarbij valt te denken aan:

• Leefstijlverbetering
• Energiemanagement
• Verzuimpreventie
• Verbetering van werkvermogen
• Re-integratie en reorganisatie
• Talentontwikkeling

Samengevat resulteert de afname van onze diensten in een meer dan 300 procent waardevermeerdering van mens en bedrijf (ROI > 300 procent). Voor u wellicht een welbekend cijfer.

In onze aanpak werken we samen met gekwalificeerde partners en experts. Strategische partners groeien in aantal. Zo zijn we trots op ons gevalideerd partnerschap met Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.duurzameinzetbaarheid.nl/payitforward) en met www.zegelgezond.nl.

Blog Article Figure
Samen staan we sterk!

Het is ons doel om personeel in beweging te krijgen, mentaal weerbaar te maken en veerkrachtiger te maken wat betreft werkstress en druk door re-integratie en reorganisatie
We willen organisaties bewust maken van het belang van duurzame inzetbaarheid. Dit doen we door middel van een begeleidingstraject van drie tot vijf maanden met coaching, trainingen en aanstekelijke events. Het geheel wordt aangevuld met een jaar lang ondersteuning via een internetportaal dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.
Dit maakt Fitvitaal Service de partij die het beste uit uw medewerkers haalt.

Wij zijn trots op onze hoge klanttevredenheid. Onze opdrachtgevers vinden dat wij daadwerkelijk het verschil weten te maken als het gaat om het positief beïnvloeden van de vitaliteit, het energieniveau en de leefstijl van personeel. Ze benoemen de volgende succesfactoren van onze programma’s:

• goede combinatie van aandacht voor leefstijl, mentale zaken en beweegonderdelen
• gevarieerde begeleiding door enthousiaste coach, inspirerende mailberichten en telefonische oppeppers
• grondige verkenning om maximaal rendement te bereiken voor de organisatie en de medewerkers
• expliciete aandacht voor waarborging van de resultaten

Author
Roelf Kampinga

Founder

Gezonde mensen leveren veel op
Geplaatst op: 19 januari 2016 

Recent ontvingen we 35 ondernemers en HR-experts in een mini-seminar. Het thema luidde ‘gezonde mensen leveren veel op’. De aanwezigen kregen een gedetailleerde presentatie over de toenemende kostenrisico’s van werkgevers. De regelgeving en de interpretatie door het UWV geeft ondernemers de verantwoordelijkheid om grote financiële lasten te dragen, die niet werden begroot en dus het resultaat negatief beïnvloeden.

Zo moet een werkgever een zieke medewerker tot drie jaar salaris doorbetalen. Terecht werd daarom gewezen op de vele preventieve maatregelen die mogelijk zijn. Als de werkgever daarbij ook nog eens de samenwerking opzoekt met de zorgverzekering, dan blijkt vaak dat een belangrijk deel van de investering gedekt wordt door de aanvullende verzekering.

Preventieve maatregelen leveren naast kwantitatieve voordelen ook kwalitatieve effecten op. Zo zal de medewerker weerbaarder en veerkrachtiger worden en neemt de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid toe. Dat levert een waardevolle bijdrage aan de mobiliteit; een fitte en vitale medewerker is aantrekkelijker voor een nieuwe werkgever. En dat heeft weer invloed op de uitplaatsingskosten. De vitale medewerker zal veel meer met een positieve instelling aan het werk zijn. Dat heeft uiteraard invloed op de werksfeer, de productie en de onderlinge samenwerking.

Het mini-seminar werd op een sportieve manier afgesloten. Iedereen werd letterlijk in beweging gezet. Het effect? De energie kreeg een impuls, de lachspieren werden gebruikt en iedereen hield een positieve indruk over aan de bijeenkomst.

Blog Article Figure
Beweging

Het Fitvitaal-programma maakt, zo blijkt uit de reviews, eenzelfde positieve indruk op de deelnemers. Een paar ervaringen:

• Het programma heeft mij veel goeds opgeleverd.
• Ik kom nu beter en sneller voor mijzelf op.
• Ik heb meer energie en ik slaap een stuk beter. Dit Fitvitaal-programma gaf mij net het zetje dat ik nodig had.
• Ik ben me bewuster van mezelf en leef meer in het moment.
• Ik heb meer begrip voor collega’s gekregen.

Author
Roelf Kampinga

Founder

Zorgmijders...
Geplaatst op: 4 januari 2016

De term is inmiddels aardig ingeburgerd: ‘zorgmijders’. Het gaat hier om mensen die zorg vermijden om kosten te besparen. Dit is zeer verontrustend, zeker in combinatie met ‘presenteïsme’: ziek naar het werk gaan. De productiviteit en de werksfeer komen hiermee ernstig onder druk te staan. Preventie wordt hiermee belangrijker dan ooit en lijkt dan ook steeds meer draagvlak te krijgen. En gelukkig horen we de klassieke uitspraak steeds vaker: ‘laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’.

Trendwatcher Bakas ondersteunt zijn visie op gezondheid met een voorbeeld van Oost en West-Duitsland, die meer dan 50 jaar gescheiden zijn geweest. Het gaat hier om dezelfde mensen, met dezelfde genen. Toch komt in het oosten van Duitsland vrijwel geen darmkanker voor en in het westen van Duitsland wel. Men vermoedt dat dit komt doordat de Oost-Duitsers decennialang veel kool aten, andere groenten waren er nauwelijks. In kool zit een stof die darmkanker helpt voorkomen. Natuurlijk spelen meer factoren een rol, maar dat voeding in grote mate je gezondheid kan bepalen, daar twijfelt vandaag de dag vrijwel niemand meer aan. Ook de visie ‘mind over medicine’ wint terrein. Negatieve emoties kunnen gezondheidsklachten veroorzaken; positief denken maakt gezonder.

Blog Article Figure
De sleutel tot succes!

Dat bewegen goed is voor de mens behoeft eigenlijk geen toelichting meer. Een gebrek aan beweging kan leiden tot vroegtijdige veroudering, verminderde cognitieve prestaties en een verhoogde kans op het krijgen van ziektes. Leefstijl, mentale gezondheid en beweging zijn dan ook onderdelen van de programma’s die Fitvitaal Service u en uw medewerkers aanbiedt. We werken samen met u aan een goed gezondheidsmanagement en aan verzuimpreventie, waardoor het werkvermogen van uw medewerkers verbetert en de productiviteit aanzienlijk omhoog gaat.