Background Image

FitChecks

Contact

Fitchecks

Persoonlijke vragenlijsten

Om een goed Fitvitaal-programma samen te kunnen stellen, is onderzoek naar de gezondheid en gezondheidsbeleving van zowel medewerkers als management belangrijk. Uw medewerker vult daartoe persoonlijk een aantal vragenlijsten in. Deze worden aangevuld met een interview door de leefstijlcoach. Vervolgens worden de resultaten van de vragenlijsten besproken en wordt een eerste verkenning gedaan wat betreft noodzakelijke en wenselijke onderdelen van het samen te stellen Fitvitaal-programma.

Gezondheidszuil

Een test door middel van de gezondheidszuil biedt direct inzicht in de belangrijkste parameters van onze gezondheid.
Laat uw medewerkers daarom de persoonlijke test met de gezondheidszuil doen. Deze biedt direct inzicht in de belangrijkste parameters van onze gezondheid: bloeddruk, hartslag, gewicht, vetgehalte en BMI. De meting van het bloed op pre-diabetes II is optioneel. Alle gegevens worden conform privacywetgeving verborgen opgeslagen en zijn enkel door de betreffende medewerker via gebruikersnaam en wachtwoord te bekijken. Zo kan uw medewerker na vervolgtesten het verloop van de eigen gezondheid blijven controleren.

Risico-iventarisatie

Goede arbeidsomstandigheden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn belangrijk voor medewerkers én werkgever. Dit belang wordt door de overheid met wetgeving ondersteund. De Arbowet verplicht werkgevers om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in hun bedrijf te inventariseren en evalueren. Op basis van deze risico-inventarisatie worden prioriteiten opgesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze prioriteiten worden vervolgens opgenomen in meerjarenplannen, waar Arbo-jaarplannen van kunnen worden afgeleid. Op deze manier vormt de risico-inventarisatie de basis van een structureel en effectief Arbobeleid.


Stresscheck

Het is goed te weten hoe vitaal je bent, in hoeverre je fysiek en mentaal in staat bent de dagelijkse zaken aan te kunnen en hoeveel inspanning het lichaam verricht om zowel fysiek als mentaal in balans te blijven. In een 10-minuten-test worden de volgende dingen gemeten: uithoudingsvermogen (de maximale zuurstofopname tijdens inspanning), het omslagpunt (de maximale hartslag bij inspanning, zonder dat verzuring optreedt) en de stressindex (de hartslag geeft een beeld van het autonome zenuwstelsel, die weer een indicatie oplevert van stress, vermoeidheid en overtraining). Aan de hand van de resultaten kunnen gerichte stappen worden ondernomen om de vitaliteit weer op een gunstig niveau te krijgen. Deze stappen maken deel uit van de Fitvitaal-aanpak.