Background Image

Rendement

Contact

Fitvitaal rekentool.

Bron: prof. Lex Burdorf, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rendement 

Werkgevers    

Iedereen wil zich goed voelen, gezond en gelukkig zijn en van het leven genieten. Bedrijven zien het steeds meer als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar binnen de werkomgeving hun bijdrage aan te leveren. Als medewerkers zich goed voelen draagt dit bij aan een hogere productiviteit, meer loyaliteit en daarmee aan minder verzuim en verloop.

Door de interventies te combineren met regionale activiteiten en een sociale leefomgeving, kan een duurzame verbetering van de leefstijl beter worden gerealiseerd. Hoe eerder, hoe beter, want het is makkelijker om een gezonde leefstijl aan te leren dan om een ongezonde leefstijl af te leren.

Wist u dat…
• ongemotiveerde medewerkers Nederland meer dan 10 miljard euro kosten?
• fitte en gezonde medewerkers weerbaarder, productiever en gelukkiger zijn?
• bevlogen medewerkers uw sleutel zijn tot klanttevredenheid en succes?
• wanneer de klanttevredenheid met 10 procent stijgt, dit een winststijging oplevert van 25 tot 40 procent?

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement is het beleid binnen een organisatie dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid van werknemers en het beperken van ziekteverzuim. Dit is mogelijk door voorlichting en trainingen te geven wat betreft de inrichting van de werkplek, RSI en leefstijl (gedrag van de medewerker op gebied van eten, drinken, roken en bewegen). Het doel is om belasting en belastbaarheid van de werknemer in balans te brengen, met als resultaat duurzame inzetbaarheid. Steeds meer thema’s vallen hieronder, zoals workability, employability, vitaliteit en gezondheid van de medewerkers, leeftijdsbewust personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden.

Naast een blik op de werkomstandigheden is het van belang om verder te kijken, om blessures door sport en leefstijl te voorkomen. Beweging naast het werk geeft de nodige ontspanning en levert gezondheidseffecten op de langere termijn. Uw medewerker blijft daardoor goed belastbaar en kan de werkzaamheden zonder problemen uitvoeren. Dit wordt in de huidige maatschappij van langer doorwerken steeds belangrijker.

Vitaliteit
Het begrip vitaliteit is weliswaar goed ingeburgerd, maar niet iedereen verstaat hier hetzelfde onder. Voor ons betekent vitaliteit energie, motivatie en doorzettingsvermogen. Vitaliteit is, naast werkvermogen en employability, een voornaam onderdeel als het aankomt op duurzame inzetbaarheid.

Definitie vitaliteit
‘Energie, veerkracht, zich sterk en fit voelen, bereidheid zich in te spannen, lang en onvermoeibaar doorwerken, grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.’

Return on investment
Investeren in de gezondheid en leefstijl van uw medewerkers levert veel op. Daarbij kunt u denken aan:
• een betere motivatie
• een hogere productiviteit
• minder stress
• een verbeterd algemeen welbevinden
• een sterkere binding met de organisatie
• een positiever bedrijfsimago

Al deze dingen kunnen leiden tot lagere kosten en betere bedrijfsresultaten. Het is bewezen dat sportende medewerkers minder vaak verzuimen en dat hun verzuim van kortere duur is in vergelijking met hun niet sportende collega’s. Tevens is bekend dat overgewicht bij medewerkers meer verzuim oplevert. Gezonde medewerkers zijn over het algemeen productiever en verzuimen minder, maar ze zijn ook beter inzetbaar.

Investeren in gezondheid loont
Uit diverse onderzoeken blijkt onder meer:
• dat elke euro die de werkgever besteedt aan preventieve zorg drie euro oplevert (bron: PWC, 30-09-2010)
• dat elke geïnvesteerde dollar aan gezondheidsbeleid tweeëneenhalve dollar oplevert dankzij een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.