Bewegen

Beweeg! Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht hoeveel we bewegen op het werk. Dat is niet zo veel. Een fulltime medewerker zit gemiddeld ruim vier uur achter zijn computer. In de informatie- en communicatiesector is het gemiddeld aantal uren dat men achter de computer zit het hoogst: 6,9 uur per werkdag. De financiële…
Read more


21 June 2018 0