Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

Iedereen wil zich goed voelen, gezond en gelukkig zijn en van het leven genieten. Bedrijven zien het steeds meer als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar binnen de werkomgeving hun bijdrage aan te leveren. Als medewerkers zich goed voelen draagt dit bij aan een hogere productiviteit, meer loyaliteit en daarmee aan minder verzuim en verloop.

Door de interventies te combineren met regionale activiteiten en een sociale leefomgeving, kan een duurzame verbetering van de leefstijl beter worden gerealiseerd. Hoe eerder, hoe beter, want het is makkelijker om een gezonde leefstijl aan te leren dan om een ongezonde leefstijl af te leren.

Wist u dat…

• ongemotiveerde medewerkers Nederland meer dan 10 miljard euro kosten?

• fitte en gezonde medewerkers weerbaarder, productiever en gelukkiger zijn?

• bevlogen medewerkers uw sleutel zijn tot klanttevredenheid en succes?

• wanneer de klanttevredenheid met 10 procent stijgt, dit een winststijging oplevert van 25 tot 40 procent?

Fitvitaal Service realiseert via diverse interventies een gezondere leefstijl bij uw medewerkers. Tevens zetten wij onze coaching in om die leefstijl te monitoren en te blijven verbeteren.

Vitaliteit

Het begrip vitaliteit is weliswaar goed ingeburgerd, maar niet iedereen verstaat hier hetzelfde onder. Voor ons betekent vitaliteit energie, motivatie en doorzettingsvermogen. Vitaliteit is, naast werkvermogen en employability, een voornaam onderdeel als het aankomt op duurzame inzetbaarheid.

Definitie vitaliteit

‘Energie, veerkracht, zich sterk en fit voelen, bereidheid zich in te spannen, lang en onvermoeibaar doorwerken, grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.’

Return on investment

Investeren in de gezondheid en leefstijl van uw medewerkers levert veel op. Daarbij kunt u denken aan:

een betere motivatie

een hogere productiviteit

minder stress

een verbeterd algemeen welbevinden

een sterkere binding met de organisatie

een positiever bedrijfsimago

Al deze dingen kunnen leiden tot lagere kosten en betere bedrijfsresultaten. Het is bewezen dat sportende medewerkers minder vaak verzuimen en dat hun verzuim van kortere duur is in vergelijking met hun niet sportende collega’s. Tevens is bekend dat overgewicht bij medewerkers meer verzuim oplevert. Gezonde medewerkers zijn over het algemeen productiever en verzuimen minder, maar ze zijn ook beter inzetbaar.

Investeren in gezondheid loont

Uit diverse onderzoeken blijkt onder meer:

• dat elke euro die de werkgever besteedt aan preventieve zorg drie euro oplevert (bron: PWC, 30-09-2010)

• dat elke geïnvesteerde dollar aan gezondheidsbeleid tweeëneenhalve dollar oplevert dankzij een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.