Werkgevers

Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

Iedereen wil zich goed voelen, gezond en gelukkig zijn en van het leven genieten. Bedrijven zien het steeds meer als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar binnen de werkomgeving hun bijdrage aan te leveren. Als medewerkers zich goed voelen draagt dit bij aan een hogere productiviteit, meer loyaliteit en daarmee aan minder verzuim en verloop.

Door de interventies te combineren met regionale activiteiten en een sociale leefomgeving, kan een duurzame verbetering van de leefstijl beter worden gerealiseerd. Hoe eerder, hoe beter, want het is makkelijker om een gezonde leefstijl aan te leren dan om een ongezonde leefstijl af te leren.

Wist u dat…

• ongemotiveerde medewerkers Nederland meer dan 10 miljard euro kosten?

• fitte en gezonde medewerkers weerbaarder, productiever en gelukkiger zijn?

• bevlogen medewerkers uw sleutel zijn tot klanttevredenheid en succes?

• wanneer de klanttevredenheid met 10 procent stijgt, dit een winststijging oplevert van 25 tot 40 procent?

Wij bieden online klantspecifieke diensten aan in samenwerking met partners.

Wat houdt preventieve gezondheidszorg in?

Dit gaat verder dan gezondheid; het gaat om de vitaliteit van het bedrijf en de medewerkers.

 

Wat levert dit op voor mijn bedrijf?

Het resultaat is kennis op gebied van vitaliteit en vitaler personeel.

Wat levert dit op voor de medewerker?

Het traject geeft inzicht in de persoonlijke vitaliteit en in de mogelijkheden voor verbetering.

Loont dit ook bij laag ziekteverzuim?

Ja, want ook het onzichtbare mentale verzuim wordt hiermee verbeterd.

Wat moet het bedrijf hiervoor doen?

Van het bedrijf wordt samenwerking, vertrouwen en voorbeeldgedrag gevraagd.

Welke inspanning wordt gevraagd van de medewerker?

De medewerker wordt gevraagd om open te staan voor verbetering van zijn of haar persoonlijke vitaliteit en van de vitaliteit van het bedrijf.